Werkgevers

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een waardevolle bijdrage in uw organisatie leveren. Ondersteund door Loket3 en de overheid maakt u er een succes van.

Passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen met een ziekte of handicap kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie. Door een kandidaat in uw organisatie te laten werken, geeft u een bijzondere betekenis aan diens leven en sociale omgeving. Op zijn of haar beurt, brengt de kandidaat extra werkkracht en dynamiek in uw team. Zo onderneemt u maatschappelijk verantwoord en ontstaat er een heel nieuwe dimensie in uw organisatie door de uitwisseling van deze wederzijdse meerwaarde. Loket3 werkt graag samen met werkgevers die vanuit hun sociale visie en maatschappelijke betrokkenheid mee willen participeren in het traject naar een betaalde baan. Wilt u ook meewerken? Neem dan contact met ons op.

Samenwerken aan zelfstandigheid

Als u overweegt om een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, kunt u rekenen op Loket3. In de begeleiding en ondersteuning van onze kandidaten, besteden we veel aandacht aan het vinden van een passende arbeidsplaats die de weg naar zelfstandigheid vergroot. We zijn altijd op zoek naar middelgrote en kleine bedrijven (MKB) die werk bieden aan onze kandidaten. Samen met u onderzoeken inventariseren we welke taken in uw organisatie geschikt zijn als baan. Wedden dat er werk blijft liggen in uw organisatie dat onze kandidaten graag zouden doen? Loket3 versterkt de zelfsturing bij de kandidaat, waardoor deze persoonlijk groeit, met als belangrijkste resultaat dat hij of zij in staat is duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt. We werken vanuit een actieve en praktische aanpak, waardoor er een win–win situatie ontstaat voor zowel u als de werknemer.

Vergoedingen en ondersteuning door de overheid

De Participatiewet maakt het voor u als werkgever aantrekkelijk en nagenoeg risicoloos om een van onze kandidaten een passende baan te bieden. De overheid ondersteunt u met diverse voordelen en regelingen, zoals onder andere:

  • Jobcoaching
  • Loondispensatie
  • Bedrijfsadvies
  • Mobiliteitsbonus
  • Proefplaatsing
  • Werkplekvoorzieningen

Heeft u meer dan 25 werknemers? Dan helpt een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt u te voldoen aan de Banenafspraak.