Werkfit Maken

Via het UWV kun je de jobcoaches van Loket3 vragen om je te begeleiden tijdens een Werkfit Maken traject. Samen bekijken we welke ondersteuning nodig is.

UWV traject Werkfit Maken

Als je met een arbeidsbeperking wilt werken, kun je via de gemeente of het UWV kiezen voor begeleiding bij je re-integratie. In het Werkfit Maken-traject helpt een van de jobcoaches van Loket3 je om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en jezelf voor te bereiden op een nieuwe start in nieuw werk Limburg of Brabant. Het traject is een eerste stap om vanuit ziekte, arbeidsongeschiktheid of de Wajong of Participatiewet weer terug aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Bij het Werkfit Maken besteed je veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling, omgaan met de beperkingen waardoor je een ZW- of AG-uitkering krijgt, maatschappelijke deelname en begin je met het verbeteren van je sollicatievaardigheden. Een volgend traject stoomt je verder klaar voor passend werk.

Je kiest zelf voor Loket3 als re-integratiebedrijf, maar het UWV of de gemeente betaalt dit traject voor je. Hebben jij en wij na een eerste kennismaking een positief gevoel over onze samenwerking, dan vragen we bij de arbeidsdeskundige van het UWV een werkplan op. Met de richtlijnen die in dit plan beschreven zijn, kunnen we een plan van aanpak maken voor een Werkfit Maken traject of een Naar Werk traject. Na goedkeuring van dit plan door het UWV kunnen we samen aan de slag. We verwachten dat je actief meewerkt aan je re-integratie.

Waaruit bestaat een Werkfit Maken traject?

In een Werkfit-traject werkt een van onze jobcoaches samen met jou aan de volgende punten:

  • Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.
  • Het in kaart brengen van je arbeidsmarktpositie.
  • Het ontdekken van je werkmogelijkheden (interesses, inzetbaarheid, belastbaarheid, scholing).
  • Het versterken van je werknemersvaardigheden.
  • Leren omgaan met je belemmeringen naar werk.
  • Ervaring opdoen en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken vanuit een werkervaringsplaats.

Dit levert het Werkfit Maken traject je op

Na afloop van het Werkfit Maken traject, ben je klaar voor Naar Werk. Een Werkfit Maken-traject kan en mag je een arbeidsovereenkomst opleveren, maar dit is niet altijd het geval. Naar Werk is dan een vervolgtraject, met als doel om je actief aan een baan te helpen.