Sporti3f Traject

Met Sporti3f versterk je je vaardigheden via sport, spel en sociale interactie. Loket3 helpt je zo inzicht in jezelf te krijgen en je afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Persoonlijk inzicht door sport en spel

Sporti3ef (Sportief) helpt je om je vaardigheden te versterken. Het is een innovatief, laagdrempelig en creatief jobcoaching-traject in groepsvorm van Loket3. Dit helpt je om je persoonlijke effectiviteit te vergroten, wanneer je als jongere een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Met sport- en spelactiviteiten werk je actief in een groep aan je toekomstbeeld. Het traject leert je op je eigen niveau en vanuit je eigen doelen omgaan met realistische werksituaties. Ook is het sociale contact met anderen belangrijk. Daardoor krijg je inzicht in je kwaliteiten en aandachtspunten. Wie je bent en wat je kunt als jongvolwassene met een arbeidsbeperking, wordt immers het best duidelijk in de praktijk.

Wat ga je doen tijdens het Sporti3f-traject?

Deze training is onderdeel van het totale Werk Fit-traject van Loket3. Zestien weken lang werken we gedurende een of twee dagdelen per week samen aan jouw persoonlijke effectiviteit en die van je groepsgenoten. Daarbij krijg je antwoord op vragen zoals:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Welke mogelijkheden heb ik?
 • Wat of wie heb ik nodig om mijn doel te bereiken?

De groepsdynamiek zorgt altijd voor verrassende resultaten en maakt duidelijk dat “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Veranderingen brengen altijd iets positiefs. Behalve persoonlijke keukentafelgesprekken met je coach, ga jij zelf actief aan de slag in het traject. Daar zullen we je ook toe stimuleren.

Ook werken we samen aan onderwerpen zoals:

 • kennismaken,
 • luisteren naar anderen,
 • communicatie: iets vragen of een onderwerp bespreekbaar durven maken,
 • persoonlijke verzorging,
 • sterke en zwakke eigenschappen,
 • zelfvertrouwen vergroten,
 • rolpatronen,
 • grenzen stellen,
 • hulpvragen formuleren,
 • samenwerken,
 • kritiek geven en ontvangen,
 • complimenten maken,
 • actief meedenken in een groep.

Deze punten helpen je om beter te integreren en deel te nemen aan onderwijs en/of werk.

Onder begeleiding van een sportief team doe je samen met andere leeftijdsgenoten mee aan verschillende, laagdrempelige oefeningen, opdrachten en spelvormen, zowel in de buitenlucht als in een sportcentrum. Deze activiteiten lijken erg op echte werksituaties en leren je stilstaan bij jezelf en je situatie. Je wordt dan ook uitgedaagd om het beste van jezelf te laten zien. Zo ervaar je meteen wat samenwerken met collega’s betekent in de praktijk. Ook helpt het traject je om met persoonlijke begeleiding actief te werken aan bijvoorbeeld het afbakenen van je eigen grenzen, de samenwerking met teamleden, focus en het krijgen van zelfvertrouwen.

De training heeft een vaste structuur. Elke week staat een ander thema centraal, dat we vooraf in de groep bespreken. Vervolgens volgt de training. Na afloop van de training volgt de nabespreking en afsluiting. Iedere week krijg je als verlengstuk van de training een huiswerkopdracht. Die helpt je om het geleerde uit de training ook je dagelijks leven toe te passen. De jobcoaches van Loket3 volgen je tijdens het traject. Vervolgens vertalen zij de verkregen inzichten naar een praktisch advies waarmee je aan het werk kunt gaan.

Is het Sporti3f-traject iets voor jou?

Het Sporti3f traject is iets voor jou als:

 • (jong) volwassene die vanuit sociale activiteiten wil meedoen in de maatschappij,
 • werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt,
 • je tijdelijk bent uitgevallen door ziekte en geleidelijk je werkzaamheden weer wilt hervatten,
 • je een bijstandsuitkering hebt,
 • je al werkt, maar wat extra ondersteuning kunt gebruiken om uitval te voorkomen,
 • je psychische of psychiatrische kwetsbaarheden hebt,
 • je een verslavingsachtergrond hebt en wilt voorkomen dat je terugvalt,
 • statushouder, drop-out in het onderwijs, leerling in het VSO/praktijkonderwijs die de overgang van school naar werk wil verkleinen.

Ook wil Loket3 graag samenwerken met zorginstellingen en dienstverleners uit de gemeente Weert, zodat we ons samen sterk kunnen maken voor deze ‘kwetsbare’ doelgroep.

Dit levert het Sporti3f-traject je op

Tijdens de training ga je waardevolle dingen leren en ervaren ter vergroting van je persoonlijke effectiviteit. Het resultaat daarvan is, dat je:

 • voldoening en plezier beleeft in de samenwerking met anderen en beter weet om te gaan met sociale interactie en groepsdynamica;
 • je vitaliteit en creativiteit ontdekt en weet te benutten (door het bewegen tijdens de training verbeter je je fysieke conditie en belastbaarheid);
 • je doelen op een waardevolle wijze realiseert en je eigen kracht en kwaliteiten ontdekt;
 • je (werknemers)vaardigheden verbetert.