Modulaire diensten

Voor wie nog niet toe is aan Werkfit Maken of Naar Werk zijn er Modulaire Re-integratiediensten. Deze diensten van het UWV zijn speciaal bedoelt voor kandidaten met een Wajong, WIA, WW of Ziektewetuitkering.

UWV traject Modulaire dienstverlening

Modulaire Re-integratiediensten zijn re-integratiediensten die op maat worden samengesteld voor de individuele kandidaat. Bij deze diensten wordt er gekeken naar de specifieke situatie van de kandidaat en wordt er een plan van aanpak opgesteld dat hierop aansluit. Hierdoor kan er een gerichte aanpak worden gehanteerd, wat de kans op een succesvolle re-integratie vergroot.

Wat houdt Modulaire dienstverlening in?

Bij Loket3 werken we samen met het UWV om mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk en persoonlijke ontwikkeling. Onze focus ligt op het vinden van nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor iedere werkzoekende. Voor mensen die langdurig buiten het arbeidsproces zijn geweest of hulp nodig hebben bij omscholing, bieden wij speciale modulaire diensten aan. Deze Modulaire diensten zijn opgedeeld in vier trajecten:

    1. Participatie interventie
    2. Bevordering van maatschappelijke deelname
    3. Praktijkassesment
    4. Begeleiding bij omscholing

De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering van het UWV ontvangen.

 

Module Participatie Interventie

Deze module is speciaal ontwikkeld voor mensen die geïsoleerd leven en weinig contact hebben met anderen. Ons doel is om deze mensen te helpen om weer deel te nemen aan de maatschappij. Onze coach begeleidt het traject en zoekt samen met de cliënt naar oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van kleine activiteiten, zoals dagelijks boodschappen doen, contact leggen met buren en het bezoeken van familie. Indien nodig kan onze coach hulpverlening inschakelen.

Module Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Deze module is bedoeld voor mensen die al wel sociale contacten hebben, maar nog niet klaar zijn voor werk. Het doel is om regelmatig deel te nemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur. Onze coach ondersteunt bij het vinden en opstarten van deze activiteiten, zoals licht vrijwilligerswerk in de buurt, bijvoorbeeld bij een buurtcentrum, kinderboerderij of zorginstelling. Ook kan onze coach helpen bij het vinden van een geschikte sportclub. Indien nodig kan onze coach hulpverlening inschakelen.

Module Praktijkassessment

Deze module is bedoeld voor mensen die niet precies weten welke positie zij innemen op de arbeidsmarkt en welke beroepen bij hen passen. Onze coach kijkt samen met de cliënt naar werkinteresses en kan, indien nodig, een beroepskeuze-interessetest afnemen. Na deze module kan er in overleg met het UWV een vervolgtraject worden ingezet om de stap naar werk te vergemakkelijken.

Begeleiding bij scholing

Deze module is bedoeld voor mensen die klaar zijn om weer aan het werk te gaan, maar nog scholing of opleiding nodig hebben. Onze coach ondersteunt bij het planmatig studeren en biedt huiswerkbegeleiding aan. Indien nodig onderhoudt onze coach contact met de onderwijsinstelling.

Is een Modulair traject iets voor jou?

Bij Loket3 geloven wij in maatwerk en persoonlijke begeleiding. Samen met onze cliënten zoeken wij naar oplossingen die passen bij hun persoonlijke situatie en doelen. Onze modulaire diensten zijn ontwikkeld om iedereen op een passende manier te kunnen ondersteunen bij hun re-integratie.