Jobcoaching

Jobcoaching is begeleiding bij het vinden en behouden van werk. Je jobcoach geeft je advies en wijst je de weg. Zo ontwikkel jij je in je werk.

Jobcoaching bij het vinden en behouden van werk

Het vinden van een passende baan is een eerste succes. Daarna begint een volgende fase, waarin je je in je werk gaat ontwikkelen. Jij zit zelf aan het stuur van dit coaching-traject en bepaalt waarbij je hulp nodig hebt. Je jobcoach geeft je advies en wijst je de weg. Je leert bijvoorbeeld wat een goede werkhouding is. Hoe je naar tevredenheid van jezelf, je collega’s en je werkgever kunt werken in een team.

Wat houdt jobcoaching in?

In onze jobcoaching werken wij volgens de methodiek van Supported Employment. Je jobcoach helpt je ontdekken hoe je je eigen talenten kunt gebruiken in een betaalde baan én hoe je je leven kunt organiseren rond je werk. Samen met jou onderzoeken we wat jij nodig hebt om je goed te voelen in je baan en kwalitatief werk af te leveren.

Eenmaal aan het werk, helpt je jobcoach je ingewerkt te raken. Hij of zij begeleidt je op je werkplek in je dagelijkse activiteiten. Zo raak je vertrouwd met je werkzaamheden en de gebruiken en afspraken op het werk. Je leert ook wat je moet doen als een situatie eens wat moeilijker of onverwacht is. Hoe je dat kunt bespreken met je collega’s of werkgever. Na de inwerkperiode stellen we ontwikkeldoelen op, zodat je na een tijdje je werk zelfstandig kan doen en je baan kan behouden. Indien nodig, kan je jobcoach je ook helpen met de communicatie met je werkgever en je collega’s, of de inrichting van je werkplek. Uiteindelijk kun je na het jobcoaching-traject je werk dus helemaal zelfstandig uitvoeren, al kun je natuurlijk altijd bij je coach en werkgever terecht met vragen, of als er eens een probleem of onduidelijkheid is.

Is jobcoaching iets voor jou?

Jobcoaching is iets voor jou als je door een omstandigheden moeilijk aan een baan komt, of moeite hebt een baan vast te houden. Je kan samen met de jobcoach van het re-integratiebedrijf een jobcoaching-voorziening aanvragen bij het bedrijf. Dit is mogelijk als het UWV heeft vastgesteld dat je een ziekte of handicap hebt die je belemmert in je werk of bij het volgen van onderwijs. Zo’n belemmering wordt ook wel een ‘structurele functionele beperking’ (SFB) genoemd.

Dit levert jobcoaching je op

Na afloop van het jobcoaching-traject, werk je in een leuke, bij jou passende baan. Je weet wat er van je verwacht wordt en doet je best om aan die verwachtingen te voldoen. Ook weet je wat jij mag verwachten van je werkgever. Je kunt goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Je hebt je werk een plaats in je leven gegeven en kunt het goed combineren met je andere activiteiten.